Reklamacje i zwroty

Tu jesteś: :/Reklamacje i zwroty
Reklamacje i zwroty 2018-08-30T13:18:59+00:00

 

Zwroty

23. Pewni wysokiej jakości oferowanego przez nas towaru, Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

24. Razem z towarem zaleca się zwrócić otrzymaną fakturę. Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Sklep. Pieniądze zwracamy przelewem bankowym.

Reklamacje

25. Naszym celem jest dostarczenie Państwu produktów najwyższej jakości. W przypadku wykrycia wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, prosimy o odesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu.

26. Na zakupiony towar Klientowi przysługuje reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wykrycia wad towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie je zgłosić Sprzedawcy.

27. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do Sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru będą zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji przez Sklep. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem wykrytej wady. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary. Koszty przesyłki wymienionego towaru pokrywa Sklep.

28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności.