Regulamin sklepu

Tu jesteś: :/Regulamin sklepu
Regulamin sklepu 2019-03-07T09:29:54+00:00

Sprzedaż w ramach sklepu internetowego www.rea-sj.pl prowadzi się w oparciu o Regulamin sklepu internetowego www.rea-sj.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

Każdy Klient winien się zapoznać z regulaminem sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego www.rea-sj.pl

1. Nasz Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, przede wszystkim książek. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia.

2. W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

3. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie znajdują się fizycznie w naszym magazynie a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie.

4.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych tj. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.

Zasady korzystania ze Sklepu

6. Warunkiem Korzystania ze Sklepu jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

7. Zabrania się:

podawania danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
dopuszczanie się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
dopuszczanie się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu, korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Ceny

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. W przypadku towarów znajdujących się w promocji bądź towarów oznaczonych jako “wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba towarów w cenach promocyjnych czy w cenach wyprzedaży jest ograniczona. Ceny promocyjne obowiązują przez ściśle określony odcinek czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie po okresie, w którym obowiązywała promocja.

Zamówienia

12. Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie www.rea-sj.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 022-631-94-23, lub faksem 022-632-21-15 lub też za pomocą poczty elektronicznej handlowy@rea-sj.pl

13. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

14. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

16. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

Złożone zamówienie może być anulowane pocztą elektroniczną handlowy@rea-sj.pl po uprzednim kontakcie telefonicznym 022-631-94-23. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wysyłka i dostawa towaru

17. Sklep realizuje zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez klienta w przypadku zapłaty przy odbiorze. Przy zapłacie przelewem lub eCard realizujemy zamówienia po zaksięgowaniu środków na koncie. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

18. Koszty dostawy towaru na terenie Polski uzależnione są od wartości zamówionego towaru i sposobu płatności. Wysyłki realizowane są za pomocą Poczty Polskiej w postaci przesyłek ekonomicznych oraz za pomocą firmy kurierskiej. Przy wartości zamówienia powyżej 150 zł koszty dostawy pokrywa Sklep. Przy zakupach o łącznej wartości towarów poniżej 150 zł, koszty dostawy przechodzą na klienta. Przesyłki o wadze powyżej 2kg realizowane będą wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wg cennika za usługę kuriera.

19. Sklep bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia bądź zaginięcie towaru spowodowane przez Pocztę Polską oraz przewoźnika Sklepu. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności.

20. Możliwość i warunki dostawy poza granicę Polski będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.

Formy płatności

21. Sklep oferuje trzy formy płatności:

 • płatność za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym,
 • system płatności elektronicznych – płatność dokonywana jest za pośrednictwem firmy Przelewy24. Realizacja zmówienia nastąpi po weryfikacji przez Sklep poprawnej kwoty płatności dokonanej przez Klienta.

Autoryzacja kart jest przeprowadzana on–line przez firmę Przelewy24.

22. Do każdego zakupu dołączana jest imienna faktura VAT, zawierająca m.in. następujące dane tj:

 • imię i nazwisko posiadacza karty
 • datę dokonania transakcji
 • kwotę transakcji
 • walutę transakcji
 • otrzymany kod autoryzacji
 • typ transakcji
 • nazwa i adres internetowy sklepu
 • opis sprzedanych towarów

Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

Zwroty

23. Pewni wysokiej jakości oferowanego przez nas towaru, Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

24. Razem z towarem zaleca się zwrócić otrzymaną fakturę. Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Sklep. Pieniądze zwracamy przelewem bankowym.

Reklamacje

25. Naszym celem jest dostarczenie Państwu produktów najwyższej jakości. W przypadku wykrycia wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, prosimy o odesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu.

26. Na zakupiony towar Klientowi przysługuje reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wykrycia wad towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie je zgłosić Sprzedawcy.

27. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do Sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru będą zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji przez Sklep. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem wykrytej wady. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary. Koszty przesyłki wymienionego towaru pokrywa Sklep.

28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo i poufność danych

29. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy REA-SJ Sp. z o.o. Informacje te ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień.

30. Akceptując postanowienia regulaminu Sklepu Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem sklepu oraz potwierdza, że wskazał swoje dane osobowe w sposób dobrowolny oraz przyjął do wiadomości, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Gromadzenie danych osobowych

31.Sklep tworzy bazę w której przechowywane są dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do pełnego i prawidłowego korzystania ze Sklepu.

Z uwagi na rodzaj i zakres działalności Sklepu przetwarzane są dane podstawowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu.

Poprawne korzystanie ze Sklepu nie wymaga podawania danych wrażliwych, w związku z tym regulamin nie obejmuje przetwarzania danych wrażliwych w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Udostępnienie przez Klienta danych uznawanych za wrażliwe następuje wyłącznie z inicjatywy Klienta i nie są objęte ochroną Sklepu.

Sklep ma prawo udostępnić przetwarzane dane osobowe podmiotom trzecim tylko w zakresie w jakim jest dopuszczalne przepisami prawa, a także usprawiedliwione ze względu na cel przekazania. Sklep nie udostępnia danych osobowych podmiotom prowadzącym działalność komercyjną, wykorzystującym dane osobowe do celów marketingowych.

Administrator danych

32. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację postanowień w zakresie ochrony danych osobowych jest Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Sklep REA-SJ Sp. z o.o., z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, ul. Kościuszki 21.

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezgodnym z zawartą umową jest zabronione i rodzi odpowiedzialność prawną po stronie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych.

Obowiązkiem administratora danych jest dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klienta w szczególności poprzez zapewnienie aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla celów prawidłowego funkcjonowania Sklepu i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych obowiązany jest zgłosić bazę danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą Administrator danych zobowiązany jest w terminie 14 dni poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osoby w szczególności poprzez wskazanie jakie dane osobowe zawiera zbiór, w jaki sposób zebrano dane, w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, w jakim zakresie i komu dane są udostępniane.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

33. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany, usunięcia danych, w przypadku jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne oraz zbędne dla celu zbierania danych osobowych.

W celu modyfikacji danych osobowych należy zalogować się na stronę www.rea-sj.pl i dokonać zmiany treści pól zawierających dane.

Udostępnienie numeru IP komputera Klienta

34. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204) na żądanie organów państwa Sklep udostępni informację o Kliencie, w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki „cookies” oraz adres IP

35. Sklep korzysta z plików „cookies”. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu Sklepu. Pliki tego rodzaju zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep lub podmioty współpracujące ze Sklepem.

Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pozwala na utrzymanie sesji Klienta, zapamiętania składu koszyka Klienta. Pliki cookies używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.

W ramach Serwisu Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, przeglądarki internetowej,
 • oraz stałe – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Klienta.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców, a także operatorów płatności oraz przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem, szczegółowe informacje dot. plików cookies przez podmioty trzecie znajdują się na ich stronach internetowych.

Klient może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej ze względu na zastosowane w serwisie rozwiązania wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem witryny oraz uniemożliwia personalizowanie oferty sklepu zgodnie z potrzebami Klienta.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.rea-sj.pl, prowadzony jest przez firmę REA-SJ Sp. z o.o., NIP:1231282878, Regon: 147000026, z siedzibą przy ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin – Jeziorna. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie, przy czym jednak każda zmiana treści regulaminu wymaga akceptacji i obowiązuje Klientów od daty akceptacji. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na warunkach dotychczasowego regulaminu sprzed zmian. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Wszyscy Klienci mogą liczyć na naszą pomoc i serwis. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje, prosimy kierować na adresem email: handlowy@rea-sj.pl lub telefonicznie 22-631-94-23.